ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Oleksandr Kosheliev

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153743

Ключові слова:

професійна підготовка, математична компетентність, проект, конференція, майбутні вчителі початкової школи.

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі підвищення якості фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи в контексті реформування освіти України і розбудови Нової української школи. Зокрема, автор зупиняється на методичних аспектах формування фахової математичної компетентності студентів засобами дослідницької діяльності. Здійснено теоретичний аналіз поняття «математична компетентність», і визначено її як складову фахової компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Запропоновано власний досвід організації дослідницької діяльності, який передбачає індивідуальну (підготовка рефератів, повідомлень, доповідей для виступу на лекційних, семінарських і практичних заняттях); групову (студентські наукові співтовариства, проблемні групи, наукові семінари) і масову (асамблеї, конгреси, конференції, симпозіуми, форуми) форми.

Посилання

Глузман, Н. А. (2010). Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів. Київ: Вища школа – ХХІ.

Головань, М. С. (2011). Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. Суми: СумДПУ ім. А С Макаренка, 8(18), 224–234.

Головань, М. С. (2014). Математична компетентність: сутність та структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету, 1, 35–39.

Зіненко, І. М. (2009). Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2, 165–174.

Красновский, Э. А., Баранова, В. Ю., Ковалева, Г. С. і Кошеленко, Н. Г. (2007). Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA – 2006.

Москва: Центр оценки качества образования ИСМО РАО.

Крилова, Т. В. (2014). Психолого-педагогічні аспекти розвитку методичної компетентності вчителя математики. Математика в рідній школі, 4, 2–5.

Кудрявцев, Л. Д. (2008). Мысли о современной математике и методике ее преподавания. Москва: Физматлит.

Петрова, Е. М. (2012). Понятие «математическая компетентность будущего специалиста технического профиля» в контексте компетентностного подхода. Современные проблемы науки и образования, 1. Получено с www.science-education.ru/101-5504.

Раков, С. А. (2005). Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ. Харків : Факт.

Ходырева, Н. Г. (2001). Становление математической компетентности будущего учителя при подготовке в педагогическом вузе. Педагогические проблемы становления субъектности школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования, 3, 67–70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Kosheliev, O. (2018). ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (1), 100–108. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153743

Номер

Розділ

Статті