СИСТЕМА РОБОТИ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ РИТОРИКИ

Автор(и)

  • Nataliia Hromova

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153738

Ключові слова:

професійна компетентність, комунікативна компетентність, риторика, риторична компетенція.

Анотація

Стаття висвітлює питання пошуку нових форм і методів навчання у виші, що актуалізувало проблему підвищення комунікативно-мовленнєвих якостей, високого професійного рівня педагогічних кадрів.

Авторкою проаналізовано питання комунікативної компетентності, зокрема використання риторичних умінь, що сприятиме підвищенню ефективності професійної педагогічної діяльності й більш повній самореалізації особистості.

Теоретичні основи дослідження складають зарубіжні й вітчизняні розробки, сучасні проекти в галузі риторичної освіти в педагогічній діяльності. Риторична компетенція пов’язана з Концепцією мовної освіти в Україні та розуміється в широкому контексті як сформована здатність людини виступати в ролі суб’єкта комунікативної діяльності.

Необхідність дослідження проблеми зумовлена протиріччям у процесі професійного становлення майбутнього вчителя між необхідністю підвищення рівня сформованості риторичних умінь у майбутніх педагогів і відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення цього процесу.

Посилання

Волкова, Н.П. (2006). Професійно-педагогічна комунікація. Київ, Україна: Видавництво: ВЦ «Академія».

Капская, А.И. (1988). Основные тенденции развития мастерства слова педагога. Киев, Украина: КГПИ.

Кречківський, А. (1994). Тренінг і його роль у навчанні студентів спілкуванню. Соціальна педагогіка і адаптивність особистості. Суми, Україна: ВВП «Мрія» ЛТД.

Куньч, З.Й. (1997). Риторичний словник. Київ, Україна: Рідна мова.

Ладыженская, Т.А. (1997). О новом учебно-методическом комплекте «Детская риторика» для 3-4-летней начальной школы. Начальная школа,8, 54.

Пидкасистый, П.И., Фридман, Л.М. и Гарунов, М.Г. (1999). Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. Москва, Россия: Педагогическое общество России.

Синельникова, Л.Н. и Лапотько, А.Г. (1996). Риторика как научная и учебная дисциплина. Луганск, Украина.

Сметанський, М.І. (2000). Методологічні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Шлях освіти, 4, 9–13.

Ткаченко, Л.П. (2002). Зміст і технологія навчання риторики майбутніх учителів початкових класів. (Дис. канд. пед. наук). Харків.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Hromova, N. (2018). СИСТЕМА РОБОТИ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ РИТОРИКИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (1), 47–57. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153738

Номер

Розділ

Статті