ФАКТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Volodymyr Steshenko
  • Bohdan Steshenko

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153735

Ключові слова:

вища освіта, освітній процес, педагогічні умови, умови, фактори (підстави) педагогічних умов.

Анотація

Проаналізовано розуміння вченими понять: «умови» та «педагогічні умови». Розглянуто підходи до розуміння поняття «педагогічні умови». Установлено, що поняття «педагогічні умови» слід трактувати як обставини/причини, які обумовлюють/визначають ефективне (нормальне) функціонування предмета дослідження; визначати педагогічні умови в кожному конкретному випадку необхідно з урахуванням діяльнісного, системного та інших методологічних підходів; при виборі певних педагогічних умов слід ураховувати відповідні фактори (підстави) їхньої наявності; такими факторами виступають провідні види освітньої діяльності, що підлягають дослідженню в кожному конкретному випадку; усі умови формування певних якостей або утворень у студентів доцільно представляти відповідно до здійснюваної освітньої діяльності: соціально-виховної, організаційної, дидактичної, методичної або їхніми поєднаннями; при виборі педагогічних умов у наукових роботах необхідно спиратися на вказані фактори їхнього визначення.

Посилання

Андреев, В.И. (2000). Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань, Россия: Центр инновационных технологий.

Артемов, В. Ю. (2015). Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом. (Дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.

Бим-Бад, Б.М. (2002). Педагогический энциклопедический словарь. Москва, Россия.

Гончаренко, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ, Україна: Либідь.

Ипполитова, Н. и Стерхова, Н. (б.д.). Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация. General and Professional Education, 1, 8–14.

Набока О. Г. (2012). Професійно-орієнтовані технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів: теорія та методика застосування. Слов’янськ, Україна.

Налимова, О. О. (2016). Методические условия организации интерактивного обучения естествознанию в 5 классе. Молодой ученый, 6.1, 67–69.

Остапенко, С. А. (2012). Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності. Професійна підготовка: наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія: психолого-педагогічні науки, 1, 164–169.

Cтарєва, А. М. (б.д.). Організаційно-методичні умови підготовки майбутніх учителів суспільствознавчої галузі в контексті інноваційних процесів в освіті. Взято з http://www.e-reading.ws/chapter.php/81556/46/Bogachkina_-_Psihologiya.html.

Білодід, І. К. (Ред.). (1970 – 1980). Словник української мови: в 11 т. Т. 10. Київ, Україна: Наукова думка.

Тверезовська, Н. Т. (2011). Організаційно-педагогічні умови формування фахових компетенцій організаторів виробництва у ЗВО І-ІІ рівня акредитації. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, 159 (3), 261–265.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Steshenko, V., & Steshenko, B. (2018). ФАКТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (1), 27–36. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153735

Номер

Розділ

Статті