КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗВО

Автор(и)

  • Inna Khyzhnyak

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153733

Ключові слова:

професійна підготовка, професійна компетентність, професійна готовність, професійна культура, учитель початкової школи.

Анотація

У статті обговорюються питання вдосконалення системи професійної підготовки вчителя початкової школи на сучасному етапі її розвитку відповідно до вимог нових нормативних документів. Автор зазначає, що для цього слід орієнтуватися в ключових результатах процесу професійної освіти – в особистісних утвореннях, яких набуває майбутній фахівець початкової освіти в умовах вишівського навчання: професійна компетентність, професійна готовність, професійна культура. На основі дослідження результатів наявних наукових праць щодо сутності цих понять у проблемному полі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи автор подає власні їхні дефініції та обґрунтовує логічний взаємозв’язок у формуванні вказаних особистісних феноменів майбутнього вчителя початкової школи в процесі фахової підготовки в закладі вищої освіти.

Посилання

Бігич, О. Б. (2005). Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.

Будник, О. Б. (2015). Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Житомир, Україна.

Бужина, І. В. (2005). Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.

Гавриш, І. В. (2006). Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Луганськ, Україна.

Гуменникова, Т. Р. (2011). Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання молодших школярів в умовах ступеневої освіти. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Одеса, Україна.

Гуревич, Р. С. (2014). Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: Методол. семінар Нац. акад. пед. наук України. (Ч.2, с. 137–143). Київ, Україна: Ін-т обдарованої дитини НАПН України.

Дубасенюк, О. А. (2010). Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства. (С.10–16). Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Желанова, В. В. (2014). Теорія і технологія контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Луганськ, Україна.

Коваль, Л. В. (2012). Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ.

Коломієць, А. М. (2008). Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів. (Дис. д-ра пед. наук). Вінниця, Україна.

Митник, О. (2009). Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи. Початкова школа, 11 (485), 35–37.

Оліяр, М. П. (2016). Теоретико-методичні засади формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Одеса, Україна.

Пальшкова, І. О. (2009) Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Одеса, Україна.

Петухова, Л. Є. (2009). Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Херсон, Україна.

Семеног, О. М. (2005). Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету). (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.

Скворцова, С. О. і Гаєвець, Я. С. (2013). Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі. Харків, Україна: «Ранок-НТ».

Стрілець, С. І. (2013). Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.

Онопрієнко, О. В. (Укл.). (2012). Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі: дидактико-методичні аспекти: дайджест. Донецьк, Україна: Каштан.

Хомич, Л. О. (1999). Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.

Ярошинська, О. О. (2015). Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. (Дис. д-ра пед. наук). Умань, Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Як цитувати

Khyzhnyak, I. (2018). КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗВО. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (1), 5–15. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153733

Номер

Розділ

Статті