Пашко, Любов. «МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ ‘ФОНЕТИКА’ ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти 1, no. 17 (Червень 26, 2022): 122–134. дата звернення Червень 21, 2024. http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/259981.