Пашко, Л. «МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ ‘ФОНЕТИКА’ ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, т. 1, вип. 17, Червень 2022, с. 122-34, doi:10.31865/2414-9292.17.2022.259981.