Силадій, І. «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, вип. 2, вип. 14, Липень 2021, с. 35-43, doi:10.31865/2414-9292.14.2021.236866.