Kiełtyk-Zaborowska, I. «ROLA LITERATURY W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, вип. 11, Грудень 2019, с. 29-38, doi:10.31865/2414-9292.11.2019.197206.