Lysenko, O. «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЦІННОСТЕЙ: ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ТА ДИСПОЗИЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦІННОСТЕЙ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, вип. 8 (1), Грудень 2018, с. 82-90, doi:10.31865/2414-9292.8(1).2018.153741.