[1]
Л. Пашко, «МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ ‘ФОНЕТИКА’ ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ», ППТМА, т. 1, вип. 17, с. 122–134, Чер 2022.