[1]
О. . Коркішко і А. . Коркішко, «НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ‘ТЕОРІЯ ОСВІТОЛОГІЇ’ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ», ППТМА, т. 1, вип. 17, с. 86–97, Чер 2022.