Пашко, Л. (2022) «МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ ‘ФОНЕТИКА’ ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ», Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), с. 122–134. doi: 10.31865/2414-9292.17.2022.259981.