Коркішко, О. . і Коркішко, А. . (2022) «НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ‘ТЕОРІЯ ОСВІТОЛОГІЇ’ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), с. 86–97. doi: 10.31865/2414-9292.17.2022.259978.