Колган, О. ., Колган, Т. і Падалка, Р. (2022) «ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ ЧЕРЕЗ МІЖПРЕДМЕТНІ ІНТЕГРАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ», Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), с. 74–85. doi: 10.31865/2414-9292.17.2022.259977.