Демченко, О., Гавриленко, Т., Коваль, Т. і Стахова, І. (2022) «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ», Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), с. 36–52. доступний у: http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/259974 (дата звернення: 16Червень2024).