Силадій, І. (2021) «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), с. 35–43. doi: 10.31865/2414-9292.14.2021.236866.