Пашко, Любов. 2022. «МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ ‘ФОНЕТИКА’ ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти 1 (17):122-34. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259981.