Іванчук, С. (2024). СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «ДДПУ» В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (20), 54–63. https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296624