Пашко, Л. (2022). МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «ФОНЕТИКА» ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 122–134. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259981