Колган, О. ., Колган, Т., & Падалка, Р. (2022). ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ ЧЕРЕЗ МІЖПРЕДМЕТНІ ІНТЕГРАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 74–85. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259977