Демченко, О., Гавриленко, Т., Коваль, Т., & Стахова, І. (2022). РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 36–52. вилучено із http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/259974