Силадій, І. (2021). ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 35–43. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236866