(1)
Іванчук, С. СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «ДДПУ» В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ. ППТМА 2024, 54-63.