(1)
Пашко, Л. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «ФОНЕТИКА» ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ. ППТМА 2022, 1, 122-134.