(1)
Коркішко, О. .; Коркішко, А. . НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ТЕОРІЯ ОСВІТОЛОГІЇ» В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ППТМА 2022, 1, 86-97.