(1)
Колган, О. .; Колган, Т.; Падалка, Р. ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ ЧЕРЕЗ МІЖПРЕДМЕТНІ ІНТЕГРАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ. ППТМА 2022, 1, 74-85.