(1)
Демченко, О.; Гавриленко, Т.; Коваль, Т.; Стахова, І. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ. ППТМА 2022, 1, 36-52.