(1)
Kiełtyk-Zaborowska, I. ROLA LITERATURY W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. ППТМА 2019, 29-38.