(1)
Lysenko, O. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЦІННОСТЕЙ: ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ТА ДИСПОЗИЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦІННОСТЕЙ. ППТМА 2018, 82-90.