ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Автор(и)

  • Сергій Чугай
  • Ольга Хващевська

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.19.2023.285672

Ключові слова:

педагогічні умови, соціокультурна компетентність, соціокультурне середовище, національна спадщина, духовність, культурний досвід, художньо-естетичне виховання

Анотація

У статті визначено педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів музики. Обґрунтовано, що формування соціокультурної компетентності вчителів музики є пріоритетним завданням закладів вищої освіти. Соціальне замовлення проявляється в об’єктивних тенденціях розвитку суспільства та в свідомому вираженні освітніх запитів. Констатовано, що професійному становленню здобувачів вищої освіти в галузі мистецтва сприяють педагогічні умови, необхідні для формування професійної компетентності майбутнього педагога-музиканта. Підкреслено, що орієнтація на культуру в професійній підготовці зумовлює розширення джерел всебічного, гармонійного зростання особистості та підготовки студента до професійної діяльності. Зазначено, що викладання теоретичного матеріалу з мистецьких дисциплін у тісному поєднанні з художньо-естетичним вихованням позитивно впливає на формування знань, умінь, навичок як складових професійної компетентності майбутніх учителів музики, що для організації навчання активно поєднують традиційні методи викладання з використанням інноваційних технологій. Наголошено, що, саме шляхом вивчення музичних творів свого народу, його традицій, національної спадщини може відбуватись збагачення змістової лінії соціокультурної компетентності особистості майбутнього вчителя музики.

Посилання

Беземчук, Л. (2014). Структура підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва до професійної діяльності в умовах ВНЗ. Молодь і ринок, 10 (117), 66–69.

Бутенко, С. (2020). Форми, методи та прийоми превентивного виховання дітей та молоді. Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 23–24 грудня 2020 р.). Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти».

Гаврілова, Л. (2013). Використання електронного посібника «Українська духовна музика» у формуванні соціокультурної компетентності студентів педагогічних вишів. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки, 2, 123-129.

Пляченко, Т. (2012). Компетентнісна модель у структурі фахової підготовки майбутнього вчителя музики. Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали. Міжнар. наук.-практ. конференції . Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/570/1/T_Plyachenko_Kompetentnisna%20model.pdf.

Полубоярина, І. (2008). Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі. (Дис. канд. пед. наук). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Процюк, І. (2016). Формування соціокультурної компетентності особистості в науковій літературі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Педагогічні науки, 3 (85). 108–114.

Світайло, С. (2017). Формування фахової компетентності майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки. Наукові записки. Педагогічні науки, 136, 222–229. DOI: https://doi.org/10.31392/167949

Соляр, Л. (2018). Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. (Дис. канд. пед. наук). Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Івано-Франківськ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Як цитувати

Чугай, С., & Хващевська , О. . (2023). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (19), 94–104. https://doi.org/10.31865/2414-9292.19.2023.285672

Номер

Розділ

Статті